Lubosh Valenta

Zpět
Obdivovatelka

Obdivovatelka

Akryl, 110×100 cm